Audi Aalborg

Audi investerer 100 mio € i ladeinfrastruktur på egne fabrikker

På sin rejse mod at blive leverandør af fuldstændig CO2-neutral premium-mobilitet tager Audi endnu et skridt på sine egne fabriksarealer i Tyskland. Premiummærket vil sætte ladestandere op ved 1 ud af 10 parkeringspladser ved de tyske fabrikker inden midten af 2022, hvoraf de fleste er tilgængelige for offentligheden. Dette selvstændige projekt er det største infrastrukturprojekt, der udføres af en tysk arbejdsgiver. Investeringen giver også Audi et forspring inden for opsætning og drift af sådanne opladningskoncepter, og driver således samtidig et nyt forretningsområde inden for mobilitet.

Audi bygger mere end 4.500 ladepunkter til batteridrevne køretøjer – og bidrager således til energiovergangen i den private transport. "At opbygge en så omfattende opladningsinfrastruktur er en helt ny udfordring", beskriver Maximilian Huber sin opgave. Projektlederen for opladning på fabriksarealerne er ikke kun ansvarlig for bygningen af opladningspunkter, men er også energi-manager og softwareudbyder til den omfattende opladningsløsning på bilproducentens lokationer. Alene på moderfabrikken i Ingolstadt vil 3.500 ladepunkter være tilgængelige i den endelige udvidelse, mens der vil være 1.000 i Neckarsulm og ca. 100 i Bruxelles og Gyor. Der vil ligeledes blive bygget opladningsinfrastruktur på den mexicanske fabrik i San José Chiapa, og virksomheden tilbyder allerede ekspansiv ladekapacitet ved Audis træningscentre i Münchens lufthavn, hvor 78 ladepunkter gør det til en af de største sammenhængende opladningsparker i hele Europa. Hele projektet har et samlet budget på op til 100 mio. EUR.

Et opladningskoncept af denne størrelse er unikt i Tyskland og kræver omhyggelig forberedelse og stort set uafhængig energistyring. Et separat projektteam har derfor forberedt og struktureret konceptet til implementering siden midten af 2017. Den grundlæggende beslutning om at elektrificere 10 % af alle parkeringspladser blev allerede truffet et år tidligere. ”En sådan forberedelsestid er nødvendig, fordi planlægningen og udvidelsen af energiforsyningen i denne størrelse alene tager flere år,” forklarer Huber. Det er en særlig udfordring at gennemføre opsætningen under løbende produktion på lokationerne.

På lokationerne i Bruxelles, Ingolstadt og Neckarsulm er ladeinfrastruktur med en samlet effekt på 21 megawatt allerede tilgængelig. Dette svarer til strømforbruget i en lille by med 14.000 indbyggere. Dette inkluderer 600 AC-ladningspunkter med et output på op til 22 kW og 60 DC-ladepunkter med et output på mellem 50 og 350 kW. I midten af 2022 vil der på lokationerne være 4.500 ladepunkter, hver med en ydelse på op til 22 kW, og ca. 50 yderligere ladepunkter hver med en ydelse på op til 350 kW.

Derudover er der ladeudstyret til de tre Audi Training Center-placeringer i Münchens lufthavn. Audis største individuelle ladepark med en effektindgang på 2,1 megawatt er forbundet til nettet her. I forbindelse med opførelsen af den nye ATC IV-bygning bruges den solenergi, der genereres, til opladning i kombination med en batteri-buffer-lagringsenhed. ”Det handler dog ikke kun om energiforsyning,” siger Huber. Projektteamet har også oprettet sit eget navigationskort baseret på Google Maps, der giver medarbejderne mulighed for at se i realtid, hvor der er tilgængelige ladepunkter.

På mellemlang sigt undersøger Audi, hvordan man får stillet den erhvervede ekspertise til rådighed for andre virksomheder, der har behov for at udvide deres opladningsinfrastruktur. Dette er det næste trin på virksomhedens rejse fra bilproducent til mobilitetsudbyder. Audi har sat sig som mål at blive den førende CO2-neutrale udbyder af premium mobilitet samt at gøre alle Audi-produktionslokationer på verdensplan CO2-neutrale inden 2025. Senest i 2050 skal virksomhedens aktiviteter være helt CO2-neutrale.

Læs mere om Audis ladeinfrastruktur i München lufthavn

Læs mere om Audis investering in ladeinfrastruktur 


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk